ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు

తెలంగాణ భాషా సాహిత్య వికాసానికి దేశ విదేశాల్లో ఔన్నత్యం కల్పించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్ నగరంలో…