కళాతపస్వి @ 91
కళాతపస్వి @ 91

కళాతపస్వి కె.విశ్వనాథ్ @ 91 కళాతపస్వి కాశీనాథుని విశ్వనాథ్.. ఫిబ్రవరి19న నేడు 91వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. తెలుగు సినీ గౌరవాన్ని…