రమాదేవి సల్వాజీ

రమాదేవి సల్వాజీ

ఆక్లాండ్ వాస్తవ్యులు. ప్రస్తుతం గృహిణిగా ఉన్నా ప్రధానోపాధ్యాయురాలుగా అపారమైన అనుభవముంది. అందమైన రంగవల్లులు దిద్దటం, అపురూపమైన బతుకమ్మలు పేర్చడం, సామాజిక చైతన్యం కల్పించే కవితలు వ్రాయడం, మనసుకు నచ్చిన సాహిత్యం చదవడం, మధురమైన సంగీతాన్ని వినడం వీరికున్న అలవాట్లు. సాహిత్యంతో సానిహిత్యం – అమ్మమ్మ స్వర్గీయ అనభేరి సరళాదేవి, అమ్మ శ్రీమతి విప్లవదేవి సల్వాజి నుండి వారసత్వంగా వచ్చిన కవితలు, చెల్లెలు స్వర్గీయ సల్వాజి వాణి ప్రముఖ కవయిత్రి, రచయిత్రి రాష్ట్ర స్థాయి కవితా పురస్కార్ మరియు గురజాడ ఫౌండేషన్ అవార్డు గ్రహీత

Send a Comment

Your email address will not be published.