అంధురాలిగా నయనతార
అంధురాలిగా నయనతార

అంధురాలిగా ‘నేత్రికన్ ‘ లో మెప్పించిన నయనతార లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. లేడీ…