శ్రీ వద్దిపర్తి వారి అష్టావధానం

ఆస్ట్రేలియా వాసులందరూ పృచ్ఛకులుగా ప్రణవ పీఠాధిపతులు, త్రిభాషా మహా సహస్రావధానులు బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి 1231 వ అష్టావధానం 29-05-2021 మధ్యాహ్నం 12:30 నిమిషాలకు

Date

May 29 2021
Expired!

Time

12:30 pm - 2:30 pm

Send a Comment

Your email address will not be published.