అల్లు అర్జున్ తండ్రయ్యాడు

హీరో అల్లు అర్జున్, స్నేహ రెడ్డి దంపతులకు గురువారం అర్ధరాత్రి కొడుకు పుట్టాడు. ఆలు అర్జున్, స్నేహ రెడ్డిల వివాహం 2011 మార్చి నెలలో జరిగింది. వీరిది ప్రేమ వివాహం. తమకు కొడుకు పుట్టాడన్న శుభ వార్తను అల్లు అర్జున్ పేస్ బుక్ ద్వారా స్వయంగా వెల్లడించాడు.  అతను నటించిన రేస్ గుర్రం త్వరలో విడుదల కానున్న తరుణంలో వారికో బాబు ఉదయించాడన్న వార్తతో అల్లు కుటుంబంలోనూ, అభిమానులలోను కొండంత ఆనందం వెల్లివిరిసింది.

Send a Comment

Your email address will not be published.