ఓర్పుగా కథ వింటున్ననయనతార

నటి నయనతార ఇప్పుడు అంత సులభంగా సినిమాలను ఒప్పుకోవడం లేదు. అందరు నటీనటులలాగా కథలు వింటున్నా నయనతార మాత్రం చాలా జాగర్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఎవరు తన వద్దకు వచ్చి కథలు చెప్తున్నా ఆమె ఎంతో ఓర్పుతో వారు చెప్పేదంతా వింటున్నారు. ఆ కథ తనను ఆకట్టుకున్నా వెంటనే ఓకే తాను నటిస్తానని చెప్పడం లేదు. ఒకటి రెండు రోజులు తర్వాత చెప్తానని పంపించేస్తున్నారు. నిర్మాత తియ్యబోయే చిత్రానికి ఎవరు దర్శకత్వం వహిస్తారో తెలుసుకుని ఆ దర్శకుడు గతంలో తీసిన చిత్రాల డీ వీ డీ లు తెప్పించుకుని వాటిని దీక్షగా చూసి అ తర్వాతే నటించేందుకు అంగీకరిస్తున్నారట. ఇదేదో బాగానే ఉందిగా.

Send a Comment

Your email address will not be published.