శ్రీదేవి ఇన్సూరెన్స్ 100 కోట్లు

అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి గత నెల 24వ తేదీన దివంగతులైన విషయం తెలిసిందే. అయితే శ్రీదేవి ఇన్సూరెన్సు మొత్తం 100 కోట్లని అందరూ అనుకుంటున్నారు. సెలెబ్రిటీస్ అందరితో పోలిస్తే ఇదేం అంత పెద్ద మొత్తం కాకపోవచ్చు. ఇందులో డెబ్బై శాతం తన ఇద్దరి పిల్లలకు చెందాలని మిగిలిన ముప్పై శాతం తన భర్త బోనీ కపూర్ కి చెందాలని వీలునామా వ్రాసినట్లు భోగట్టా. భారతదేశ ప్రేక్షకులకు శోకసముద్రంలో ముంచి అందని దూరాలకు వెళ్ళిపోయిన శ్రీదేవికి ఎన్ని కోట్లు డబ్బు వచ్చినా లాభం ఏముంది?

Send a Comment

Your email address will not be published.