క్వీన్స్ ల్యాండ్ తెలుగు సంఘం నూతన కార్యవర్గం

క్వీన్స్ ల్యాండ్ తెలుగు సంఘం నూతన కార్యవర్గం

గత నెల జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో క్రొత్తగా ఎన్నికైన క్వీన్స్ ల్యాండ్ తెలుగు సంఘం కార్యవర్గం

అధ్యక్షులు: శ్రీ సుదేర్శన్ కంతకడి

ఉప అధ్యక్షులు: శ్రీ రాజీవ్ జారుగుల

కార్యదర్శి: శ్రీ అనూప్ కుమార్ నన్నూరు

కోశాధికారి: శ్రీ హరీష్ చిలకలపూడి

సాంస్కృతిక కార్యదర్శి: శ్రీమతి ఉమా దేవి గూడూరు

కార్యవర్గ సభ్యులు: శ్రీమతి నవనీత రెడ్డి

కార్యవర్గ సభ్యులు: ఓంకార్ మూర్తి పాలడగు

సహాయ సభ్యులు: రత్న అరుణ బుద్ధవరపు

సహాయ సభ్యులు: శ్రీకాంత్ తాళ్ళ

సహాయ సభ్యులు: శ్రీ రవి ద్రోణవల్లి

సహాయ సభ్యులు: (గోల్డ్ కోస్ట్) శ్రీ సురేష్ ఎలవర్తి

సహాయ సభ్యులు: (గోల్డ్ కోస్ట్)శ్రీ మాణిక్ రావు గూడూరి

సహాయ సభ్యులు: (గోల్డ్ కోస్ట్)శ్రీ కిరణ్ గడంశెట్టి

Send a Comment

Your email address will not be published.