చంద్రబాబు జపాన్ యాత్ర

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు, వాణిజ్య సంస్థలు ఏర్పాటు చేసి, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జపాన్ దేశంలో పర్యటిస్తున్నారు. “ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కంపెనీలు పెట్టండి. వారం రోజుల్లో అనుమతులు ఇస్తాము. ఎనిమిదవ రోజున కంపెనీ ఆరంభిన్చుకోవచ్చు” అని ఆయన అక్కడి పారిశ్రామికవేత్తలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఆయన ఒసాకాలోని ఎన్మార్, ఎన్.ఐ.డీ.ఈ.సి పరిశ్రమలను సందర్శించారు.

రాష్ట్రంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ఉంటుందని, అవసరమయిన భూమి అందుబాటులో ఉంటుందనీ ఆయన హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో వ్యాపారం వాళ్ళ ఈ పరిశ్రమలకు ఆసియా ఖండంలో మార్కెట్ అవకాశాలు పెరుగుతాయని ఆయన చెప్పారు. “నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వ్యాపారాలు పెట్టండి. కావాల్సిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తాము. రాష్ట్రంలో యంత్ర పరికరాలకు బాగా గిరాకీ ఉంది” అని ఎన్మార్ అధిపతులకు తెలిపారు. 53 మంది సభ్యుల బృందంతో ప్రత్యేక విమానంలో జపాన్ వెళ్ళిన చంద్రబాబు వారం రోజుల పాటు అక్కడే ఉంది, వివిధ నగరాల్లో వివిధ పరిశ్రమలను సందర్శిస్తారు. ఆయన అక్కడ ఆరు పారిశ్రామిక ఒప్పందాలు కుదర్చుకుంటారని అధికారులు చెప్పారు.

Send a Comment

Your email address will not be published.