టార్నీట్ లో గణేష్ చతుర్ధి ఉత్సవం

వినాయక చతుర్ధి పండగ పర్వం మెల్బోర్న్ నగరంలో సందడే సందడి. నగరంలో పలు చోట్ల భారతీయ సంతతికి చెందిన వారు ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతో సంబరంగా జరుపుకొంటారు.

అయితే మన తెలుగు వారు శ్రీ అనిల్ దీప్ గౌడ్ గారు గత 5 సంవత్సరాలుగా వినాయక ఉత్సవాన్ని ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుతున్నారు. 7 రోజుల పూజా కార్యక్రమం తు.చ. తప్పకుండా ప్రతీ రోజు నైవేద్యం భజనలతో టార్నీట్ లోను చుట్టు ప్రక్కల ఉన్న తెలుగు వారందరినీ పిలిచి అత్యంత ఆనంద భరితంగా జరుపుకున్నారు. శ్రీ అనిల్ గారు మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమం మన సంస్కృతిని కాపాడటం మరియు వచ్చే తరం పిల్లలకు తెలియపరచడమే ముఖ్యోద్దేశ్య మని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో మంది పలు విధాలుగా సహాయ సహకరందించారని వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కూడిన డబ్బు $ 3089.85 ఈ క్రింద నుదహరించిన రెండు సంస్థలకు అందజేయడం జరుగుతుందని శ్రీ అనిల్ గారు తెలిపారు.

 

1. Dakshinya Institute for the Mentally Handicapped (DIMH), Guntur. ( http://www.dakshinya.org/index.html )
2. Old Age Care (To be Confirmed).

Send a Comment

Your email address will not be published.