తెలుగు సాహిత్య లహరి - ఫిబ్రవరి 2, 2014

 

తెలుగు భాషాభిమానులందరికీ ఇదే ఆహ్వానం !!!

సాహిత్యప్రియులైన  మీ అందరికీ నమస్కారం.
మీ ఆదరణ, ప్రోత్సాహాలతో మన తెలుగు సాహిత్య లహరీ కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. 2013వ సంవత్సరంలో ఏడు సమావేశాలు నిర్వహించగలగడం అంతా మీ చలవే! ప్రతి నెలా అమూల్యమైన ఆదివారం రెండు గంటలపాటు తెలుగు సాహిత్యాన్ని వినడానికి విచ్చేస్తున్న మీ అందరికీ  మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.
“తెలుగు సాహిత్య లహరి” ఎనిమిదవ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్నందర్నీ ఆహ్వానిస్తున్నాం.
సమయం: ఫిబ్రవరి 2, 2014, ఆదివారం ఉదయం 9:30 గం.
ప్రాంగణంWest Epping Community Centre, Corner of Dent and Downing Streets, Epping NSW 2121 (Plenty of parking available).
విషయం: ఉద్యోగ పర్వం లోని సాహిత్యమూర్తుల కవిత్వ విశేషాలు
సమయానికి విచ్చేసి సాహిత్యకార్యక్రమాన్ని సరిగా 9:30 గంటలకు ప్రారంభించడానికి తోడ్పడి, సభను జయప్రదం చేయవలసిందిగా మనసారా ప్రార్తిస్తున్నాం.
మీ సౌకర్యార్థం నవంబర్ 24, 2013న జరిగిన ఏడవ కార్యక్రమం యు-ట్యూబ్ ద్వారా ఈ క్రింద లింకులో మీకందిస్తున్నాం.
ఇంతకు ముందు జరిగిన అన్ని కార్యక్రమాలు యూ ట్యూబ్ లో ఇదే లింకులో కుడిప్రక్కన మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు, సూచనలు telugu.sahitya.lahari@gmail.com కు పంపమని కోరుతున్నాము.
మీరంతా ఈ సభలకు విచ్చేయడమే మాకు ప్రోత్సాహం !!
మీరంతా తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఆనందించడమే మాకు ఉత్సాహం !!
ఈ ఆహ్వానాన్ని మీ మిత్రులందరికీ అందించండి !!
దివాకర్ల రాజశేఖర్, వెన్నలకంటి మధు, చెరువు శివయ్య, ఖండవల్లి శ్రీనాథ్

– ఇంకా ఎందరో తెలుగు సాహితీ మిత్రులు

ఇంతవరకు జరిగిన తెలుగు సాహిత్య లహరి కార్యక్రమాలు:
మొదటి కార్యక్రమం:                 Telugu Sahitya Upanyasa Lahari part 1
రెండవ కార్యక్రమం:          Telugu Sahitya Upanyasa Lahari part 2
మూడవ కార్యక్రమం:                Telugu Sahitya Upanyasa Lahari part 3
నాలుగవ కార్యక్రమం:        Telugu Sahitya Upanyasa Lahari Part 4
ఐదవ కార్యక్రమం:           Telugu Sahitya Upanyasa Lahari part 5
ఆరవ కార్యక్రమం:            Telugu Sahitya Upanyasa Lahari part 6

 

Send a Comment

Your email address will not be published.