బహుముఖ ప్రతిభాశాలి భానుమతీ

సినీ పరిశ్రమని సుసంపన్నం చేసిన విధుషీమణుల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన ప్రతిభాశాలి భానుమతి. ఆమె కేవలం ప్రముఖ దక్షిణ భారత సినిమా…