పవన్‌తో అనుష్క

చారిత్రక నేపథ్యంలో రూపొందే ‘విరూపాక్షి’ లో పవన్‌ సరసన నటించే హీరోయిన్‌ ఈమెనే అంటూ చాలామంది పేర్లు వినిపించాయి.

తెలుగు సాహిత్య లహరి

శ్రీ తూములూరి శాస్త్రి గారు ఆశువుగా పద్యాలు చెప్పగల సమర్ధులు. తెలుగు సాహిత్యానికి ఎనలేని సేవ చేస్తూ ఇప్పుడు “తెలుగు…