సూర్యనారాయణ సరిపల్లి

సూర్యనారాయణ సరిపల్లి

శ్రీ సరిపల్లి సూర్యనారాయణ గారు వంశపారంపర్యంగా కవితాంశని ఆపాదించుకున్నారు. వీరి తండ్రిగారు సరిపల్లి భాస్కర రావు గారు ఓ మహాకవి. తండ్రిగారి అడుగుకాడల్లో నడుస్తూనే తమదైన శైలిలోప్రౌఢ కవిత్వానికి పాదులు వేసుకున్నారు. ఆయన వ్రాసిన ప్రతి పద్యం కూడా ఎంతో కనువిందుగా వినసొంపుగా మనల్ని అలరిస్తుంది. మెల్బోర్న్ సాహితీ వంశానికి వీరు ఆయువు పట్టులాంటి వారు. వీరి కలం నుంచి మరెన్నో కవితలు జాలువారాలని మెల్బోర్న్ తెలుగు సాహితీ సంవేదిక మనసారా కోరుకుంటోంది

Send a Comment

Your email address will not be published.