అగ్రగణ్యుడు త్యాగరాజు
అగ్రగణ్యుడు త్యాగరాజు

సంగీత త్రిమూర్తులలో అగ్రగణ్యుడు త్యాగరాజు – మే 4 నాదబ్రహ్మ త్యాగరాజు జయంతి కర్ణాటక సంగీత త్రిమూర్తులలో అగ్రగణ్యుడు త్యాగరాజు…

అవధాన 'శారదామూర్తి'
అవధాన 'శారదామూర్తి'

ఆస్ట్రేలియా అష్టావధానం ఏ జన్మ పుణ్యమో ఈ జన్మ ధన్యం.  ‘అనువుగాని చోట నధికులమనరాదు’ అన్న నానుడి నధిగమించి పరభాషా…

భాగవతం ఆణిముత్యాలు
భాగవతం ఆణిముత్యాలు

భాగవతం తెలుగువారి సాహిత్యామృత భాండాగారం. ఒక అద్భుతమైన రసాస్వాదన. సాహిత్యం, భక్తి రసం మేళవించిన ఒక సమ్మోహన కావ్యం. ప్రతీ…