సకల విజయాలకు శుభారంభం
సకల విజయాలకు శుభారంభం

సకల విజయాలకు శుభారంభం… విజయదశమి శ్రవణ నక్షత్రంతో కలిసిన ఆశ్వయుజ దశమికి విజయ అనే సంకేతముంది. అందుకే దసరా సమయంలో…

బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాల
బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాల

బతుకమ్మ పండగ తెలుగువారి చరిత్రలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. ముఖ్యంగా ఈ పండుగను తెలంగాణా ప్రాంతంలో జరుపుకుంటారు. దసరా దీపావళి పండగల…

ఆస్ట్రేలియా భాగవాతాణిముత్యం
ఆస్ట్రేలియా భాగవాతాణిముత్యం

ఆస్ట్రేలియా భాగవాతాణిముత్యం – కార్తీక నందిరాజు పోతన గారు రచించిన భాగవతాణిముత్యాలు పారవశ్యంతో రాగయుక్తంగా పాడితే ఆ రసాస్వాదనలో పొందే…