సృజన సారథి కొంపెల్ల
సృజన సారథి కొంపెల్ల

శ్రీశ్రీని చిరంజీవిగా నిలిపిన సృజన సారథి కొంపెల్ల – జూన్ 23 కొంపెల్ల జనార్ధనరావు వర్ధంతి మహాకవి శ్రీశ్రీ ‘మహాప్రస్థానం’…

ఉగాది నవ్వులు
ఉగాది నవ్వులు

ప్లవ నామ సందర్భంగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలతో –మీ నందగిరి శ్రీనివాసరావు, ఆక్లాండ్, NZ

తెలుగు శబ్ద రత్నాకరుడు
తెలుగు శబ్ద రత్నాకరుడు

తెలుగు శబ్ద రత్నాకరుడు బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు పేరు చెప్పగానే తెలుగు భాషాభిమానులకు, పండితులకు శబ్ధరత్నాకరమనే ప్రామాణికమైన నిఘంటువు…