ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు! జాగ్రత్త
ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు! జాగ్రత్త

ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పిల్లలు, పెద్దలు, మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు ఇలా ఎవరికీ అయినా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి. అయితే…

వాల్‌నట్స్ తింటే జీవితకాలం..
వాల్‌నట్స్ తింటే జీవితకాలం..

వాల్‌నట్స్ తింటే జీవితకాలం పెరుగుతుంది కరోనా మహమ్మారి కాలం కావడంతో ఆరోగ్యం ఆవశ్యకతను అందరూ తెలుసుకున్నారు. రోగనిరోధకశక్తి అధికంగా ఉంటే…